035-2400152 info@pecg.nl

Het PECG is een eerstelijns samenwerkingsverband bestaande uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtiek. Het PECG is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten in de thuissituatie.  Door nauwe contacten tussen de verschillende disciplines krijgt de patiënt in de thuissituatie de beste zorg waar nodig. Voor zowel patiënt als verwijzer is er één loket, zodat één telefoontje voldoende is om het gehele netwerk in te schakelen.

Verder ontwikkelen wij vanuit het PECG nieuwe producten.