035-2400152 info@pecg.nl

M. Parinson

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte. De lichamelijke verschijnselen zijn het meest bekend, zoals het trillen en minder goed kunnen bewegen. Daarnaast kunnen ook andere klachten optreden. Voorbeelden daarvan zijn problemen met: * slaap * ontlasting *...