035-2400152 info@pecg.nl

Wie kunnen wij helpen?

Onze cliënten

Informatie voor cliënten en mantelzorgers

PECG: Paramedisch Expertise Centrum ’t Gooi

De multidisciplinaire behandeling door onze therapeuten heeft voordelen ten opzichte van een reguliere therapeut. Behandelingen zijn beter op elkaar afgestemd en hebben meerdere invalshoeken.

Geriatrie
Wij kunnen helpen bij verschillende situaties:

 • Problemen met lopen
 • Valpreventie
 • Dementie
 • Depressie
 • Inactiviteit
 • Kwetsbare ouderen
 • Ondervoeding
Orthopedie

Wij kunnen helpen bij verschillende situaties:

 • Operatie van knie, heup, schouder
 • Herstel/revalidatie na ziekenhuisopname
Neurologie
Wij kunnen helpen bij verschillende situaties:

 • Parkinson
 • CVA / Beroerte / Herseninfarct
 • Multiple Sclerose (MS)
 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Ademhaling
Wij kunnen helpen bij verschillende situaties:
Oncologie
Door de intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines kunnen wij u de beste zorg geven in de thuissituatie of in een instelling. Waar nodig kunt u ook op een van onze praktijklocaties behandeld worden.

In het geval van een behandeling aan huis of in een verzorgingshuis (extramuraal) worden de behandelingen gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een behandeling in een intramurale setting op basis van een ZZP5 (inclusief indicatie behandeling) of hoger, dan worden er aparte afspraken gemaakt met de zorginstelling.