035-2400152 info@pecg.nl

Samenwerking met

Fysiotherapie Douma

Fysiotherapie Douma is een fysiotherapie praktijk met drie locaties in het zuiden van Hilversum.

Enkele belangrijke kenmerken in de praktijk zijn:

 • Persoonlijke aandacht
 • Klanttevredenheid
 • Doelmatigheid van zorg
 • Gegarandeerd hoge kwaliteit van behandelen

In de praktijk wordt altijd volgens de meest recente inzichten en richtlijnen gewerkt en daarnaast worden wij jaarlijks geauditeerd.

Fysiotherapie Douma heeft contracten met alle zorgverzekeraars, zodat behandelingen (indien u verzekerd bent voor fysiotherapie) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.

In de praktijk zijn elf fysiotherapeuten werkzaam die ondersteund worden door een office manager, kwaliteitsmanager en twee praktijkassistenten. Al onze medewerkers zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister van het KNGF en volgen jaarlijks herhalingstrainingen reanimatie en AED.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam omvat  het geheel van spieren, gewrichten, botten en het zenuwstelsel.

Op dit geheel moeten we dagelijks kunnen rekenen. Vaak is bewegen iets vanzelfsprekends. Pas wanneer u ergens last van krijgt komt u erachter dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Op het moment dat het lichaam even niet meewerkt dan is daar de fysiotherapeut.

Bij ons kunt u terecht voor behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Internationaal beschouwt men het opleidingsniveau van de Nederlandse fysiotherapeut als bijzonder hoog.

In het fysiotherapeutisch hulpverleningsproces zijn zes fasen te onderscheiden:

 • Fase 1: Aanmelding patiënt na verwijzing door de arts of via directe toegang (sinds 2005 kunt u ook zonder bezoek aan de huisarts bij ons terecht)
 • Fase 2: Afnemen van de fysiotherapeutische anamnese en het doen van fysiotherapeutisch onderzoek
 • Fase 3: Het formuleren van een conclusie en beslissen om wel of niet te behandelen (een consult dus)
 • Fase 4: Het behandelen
 • Fase 5: Het evalueren
 • Fase 6: Het afsluiten van de behandelepisode

Specialisaties

In de praktijk van Fysiotherapie Douma wordt altijd volgens de meest recente inzichten en richtlijnen gewerkt. Naast dit alles wordt de praktijk jaarlijks geauditeerd. In de praktijk zijn veel specialisaties ondergebracht. Naast de fysiotherapie kunt u hier ook terecht voor de specialisaties:

 • Manuele therapie – Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, met name aan de wervelkolom en gewrichten in armen en benen. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
 • Bekkenfysiotherapie – Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en richt zich op het voorkomen en behandelen van klachten in het gebied van de buik, het bekken en de lage rug. Klachten in deze regio kunnen op iedere leeftijd ontstaan. Tevens kunnen de klachten bij zowel mannen, vrouwen als kinderen voorkomen.
 • Geriatriefysiotherapie Geriatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van ouderen en mensen die door ziekte, verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of Reumatoïde Artritis). Geriatrie gaat dus niet alleen over klachten met betrekking op geheugenproblematiek of dementie maar gaat over het geheel: alle (lichamelijke en geestelijke) klachten en problemen.
 • Oedeemfysiotherapie Oedeemfysiotherapie wordt gegeven door een fysiotherapeut die een opleiding heeft gevolgd voor Oedeemfysiotherapie. De eerste behandeling bestaat uit een intake en onderzoek, hierin zullen enkele vragen aan u gesteld worden en zal het desbetreffende lichaamsdeel onderzocht worden. Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden, die gecombineerd in een behandeling oedeemtherapie plaatsvinden.
 • Orthopedische revalidatie Orthopedische revalidatie is geschikt voor patiënten die een orthopedische ingreep hebben ondergaan in het ziekenhuis. Ook kan het voor komen dat er geen operatie heeft plaatsgevonden, maar dat een orthopedische chirurg u direct doorverwijst naar de fysiotherapeut. Veel voorkomende orthopedische ingrepen zijn heup- en knieoperaties zoals een totale heupprothese, knieprothese, voorste kruisband-, meniscus- of kijkoperatie. Bij orthopedische revalidatie kan u ook denken aan therapie voor het herstel na een trauma als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld botbreuken, enkel- of knieletsel, schouder of elleboog klachten.
 • Behandeling niet- aangeboren hersenletsel – Fysiotherapie Hilvertshoek is sterk verbonden met de patiënten categorie niet- aangeboren hersenletsel. Niet-aangeboren hersenletsel of NAH bij patiënten houdt in dat er schade aan de hersenen is , ontstaan in de loop van het leven. Dit hersenletsel is in te delen in twee categorieën namelijk; traumatische hersenletsel en niet-traumatisch hersenletsel. Daarnaast bestaat er ook het aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, zoals zuurstofgebrek of een infectie.
 • Parkinsonnetwerk ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.
 • Seksuologie – De seksuoloog zoekt samen met u naar oplossingen voor de problemen die u ondervindt op seksuologisch gebied.
 • Acupunctuur Acupunctuur is een traditionele Chinese geneeswijze en gaat uit van de energiehuishouding van het menselijk lichaam.

Intake en onderzoek bij Fysiotherapie Douma

Een fysiotherapeutische behandeling duurt ongeveer dertig minuten. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met de huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en van de ernst er van. Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Dit kan door middel van oefeningen die door de patiënt thuis zelf kunnen worden uitgevoerd of door aanpassingen die de belasting tijdens het dagelijkse leven, het werk of de sportactiviteit verminderen. Fysiotherapie is gericht op het voorkomen, genezen en/of verminderen van klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat.

Behandeling bij Fysiotherapie Douma

Bij de fysiotherapeutische behandeling staat centraal dat de patiënt zelf actief werkt aan het herstel. Meestal krijgen de patiënten een oefentherapeutisch programma en informatie waarin staat waar de oefeningen voor dienen.

Bij behandeling van een patiënt kan de fysiotherapeut gebruik maken van massagetherapie, elektrotherapie, bewegingstherapie (oefentherapie), gerichte voorlichting en mentale ondersteuning. Zodra de klacht dit toelaat is het tijd voor actie: actief werken aan het eigen herstel, actief oefenen en actief thuis- of werksituatie aanpassen aan de klacht.

Iedere patiënt is anders. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden.