035-2400152 info@pecg.nl

Obesitas en Bariatrie

Overgewicht betekent dat u meer weegt, dan goed is voor het lichaam en de gezondheid.
Bij overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. Als u overgewicht heeft loopt u daardoor meer gezondheidsrisico’s dan mensen met een normaal gewicht. Naarmate het overgewicht groter is, treden de gezondheidsproblemen vaker op en zijn ze ernstiger. 

Zo is er bij overgewicht meer kans op het krijgen van diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. Bovendien verklein je de kans op het krijgen van bepaalde vormen van kanker. Het is daarom verstandig om af te vallen bij overgewicht.

Meten is weten?
Met de Body Mass Index (BMI) kunt u berekenen of u een gezond gewicht heeft of niet. Het is een betrouwbare maat om te bepalen of u wel of geen overgewicht heeft voor iedereen tussen de 2 en 70 jaar oud.  Bereken hier je BMI:

http://www.consumentenbond.nl/dieet/extra/bmi-wijzer/

Bij overgewicht is het belangrijk om goede informatie te krijgen over voeding en beweging.
Is er sprake van obesitas dan is hiervoor afhankelijk van de mate van overgewicht een keuze uit verschillende behandelopties.

Welke behandelopties zijn er mogelijk?

Conservatief traject (afvallen zonder operaties)
Omdat het hierbij gaat om een leven style welke gaat veranderen wordt u behandeld door de diëtist en de fysiotherapeut. Soms kan het nodig zijn dat naar de diëtist en fysiotherapeut ook begeleid wordt door een van onze psychologen of ergotherapeuten.

 • Behandeling zijn gericht op het reduceren (verminderen) van het lichaamsgewicht met 0,5 tot 1 kg per week.
 • Wij streven naar een gewichtsafname van 5-15% in 1 jaar.
 • Streven naar gewichtsbehoud op lange termijn
 • Vergroten van het inzicht in uw eigen eetgedrag
 • Het aanleren van een gezond eetpatroon
 • Verbeteren de kwaliteit van leven
 • Stimuleren van lichaamsbeweging

 

Bariatrische chirurgie

Wordt er door de chirurg besloten tot een bariatrische ingreep of denkt u hier overna dan kan u zowel voor de operatie als na de operatie bij ons terecht voor begeleiding en training. Deze begeleiding bestaat uit:

 • Handhaven/verbeteren van uw voedingstoestand, met name gericht op het voorkomen/behandelen van voedingstekorten
 • Goede voorbereiding op leven na de chirurgische ingreep door middel van voorlichting over voeding, leefstijl en beweging.
 • Voeding en beweging is zowel in het voortraject, als in het na traject een belangrij onderdeel van de totale zorg voor de bariatrische chirurgiepatiënt.
 • Verminderen/voorkomen co-morbiditeit
 • Verkrijgen/handhaven van een goede vocht en elektrolytenbalans
 • Behandelen/voorkomen van vitaminen- en/of mineralendeficiënties
 • Reduceren tot hanteerbaar niveau van de defecatie frequentie
 • Verminderen/voorkomen van fysieke en/of psychische-sociale klachten
 •  Vaststellen van motivatie en barrières die de behandeling beïnvloeden
 • Gewichtsreductie handhaven

De pre- en postoperatieve (voor en na de operatie) begeleiding wordt in nauwe afstemming met u  uitgevoerd door onze gespecialiseerde diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog

http://www.slotervaartziekenhuis.nl/bariatrische-chirurgie/Veelgesteldevragen.aspx