035-2400152 info@pecg.nl

Hulp bij

Obesitas

Bij overgewicht is het belangrijk om goede informatie te krijgen over voeding en beweging.
Is er sprake van obesitas dan is hiervoor afhankelijk van de mate van overgewicht een keuze uit verschillende behandelopties.

Welke behandelopties zijn er mogelijk bij Obesitas?

Conservatief traject

 • Behandeling gericht op het reduceren van het lichaamsgewicht met 0,5 tot 1 kg per week.
 • Wij streven naar een gewichtsafname van 5-15% in 1 jaar.
 • Streven naar gewichtsbehoud op lange termijn
 • Vergroten van het inzicht in uw eigen eetgedrag
 • Het aanleren van een gezond eetpatroon
 • Verbeteren de kwaliteit van leven
 • Stimuleren van lichaamsbeweging

Voor al deze behandelopties wordt u multidisciplinair door ons behandeld door de diëtist en fysiotherapeut. Bij sommige trajecten is daarnaast begeleiding van een ergotherapeut en/of psycholoog.

Bariatrische chrirugie

Wordt er door de chirurg besloten tot een bariatrische ingreep dan kan u zowel pre- als post operatief bij ons terecht voor begeleiding en training. Deze begeleiding bestaat uit:

 • Handhaven/verbeteren van uw voedingstoestand, met name gericht op het voorkomen/behandelen van voedingstekorten
 • Goede voorbereiding op leven na de chirurgische ingreep door middel van voorlichting over voeding, leefstijl en beweging.
 • Voeding en beweging is zowel in het voortraject, als in het na traject een belangrij onderdeel van de totale zorg voor de bariatrische chirurgiepatiënt.
 • Verminderen/voorkomen co-morbiditeit
 • Verkrijgen/handhaven van een goede vocht en elektrolytenbalans
 • Behandelen/voorkomen van vitaminen- en/of mineralendeficiënties
 • Reduceren tot hanteerbaar niveau van de defecatie frequentie
 • Verminderen/voorkomen van fysieke en/of psychische-sociale klachten
 •  Vaststellen van motivatie en barrières die de behandeling beïnvloeden
 • Gewichtsreductie handhaven

De pre- en postoperatieve begeleiding bij een bariatrisch operatie wordt door uitgevoerd door diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog.