035-2400152 info@pecg.nl

Hulp bij

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte. De lichamelijke verschijnselen zijn het meest bekend, zoals het trillen en minder goed kunnen bewegen. Daarnaast kunnen ook andere klachten optreden.

Voorbeelden daarvan zijn problemen met:
* slaap
* ontlasting
* seksualiteit
* denkprocessen

Door deze problemen is de kwaliteit van leven van veel patiënten verminderd. Ook de partners en andere personen in de directe omgeving van de patiënt (de mantelzorger) kunnen problemen ondervinden door de ziekte van hun naaste.

Meerdere problemen

Soms is het van meerwaarde als een patiënt wordt gezien door meerdere deskundigen. Dit geldt vooral wanneer bij een patiënt tegelijkertijd meerdere problemen spelen.

Deskundigen uit meerdere vakgebieden onderzoeken patiënten zorgvuldig bij het Paramedisch Expertise Centrum ’ t Gooi.

Zij kijken gericht naar de specifieke problemen van elke individuele patiënt. Ook problemen die de partner of andere mantelzorgsters ondervinden, komen aan bod.