035-2400152 info@pecg.nl

Samenwerking met

Spreektaal logopedisten

SpreekTaal logopedisten is een logopediepraktijk met vijf locaties in Hilversum, en een daarvan in Loosdrecht: Seinhorst (Noord) – Zonnestraal (Zuid)- Neuweg(centrum) Sportpark Kerkelanden en Beukenhof- Loosdrecht. In onze praktijk staat de cliënt centraal, leveren we snelle service en zorg op maat, in de praktijk of bij de cliënt thuis (indien de arts dit voorschrijft).

Bij SpreekTaal logopedisten werken zes logopedisten met ieder haar eigen specialisme. Binnen en buiten de praktijk werken we op verschillende terreinen van logopedie en communicatie. We zijn ervaren in onderzoek en diagnostiek, begeleiding, behandeling, voorlichting en training en ondersteuning van mantelzorgers.

Onze logopedisten zijn gewend samen te werken met therapeuten van andere  disciplines (fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek).Neurologische problemen zijn een belangrijke specialisatie in onze praktijk (afasie, dysartrie, Parkinson, ALS, MS, NAH) Alle werkzame logopedisten staan geregistreed in het Kwaliteitsregister Paramedici. Onze logopedisten die met ouderen werken, hebben de cursus reanimatie en AED gevolgd.

Vergoeding

SpreekTaal logopedisten heeft voor 2017 met alle zorgverzekeraars contracten, behalve met De Friesland. Voor De Friesland verzekerden is overleg nodig met betrekking tot de vergoeding. Alle andere verzekerden krijgen de logopedie zondermeer vergoed (logopedie zit in het basispakket nadat het eigen risico is opgesoupeerd) Wanneer u voor een logopedische behandeling in aanmerking wilt komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. U kunt bij de betreffende arts aangeven dat u graag naar de logopedist doorverwezen zou willen worden.

Wanneer u een beperking heeft in mobiliteit of een beperkte energie voorrad, kunt u de arts vragen of het mogelijk is dat de logopedist aan huis mag komen. De arts zal beoordelen of u een verwijzing krijgt. Wanneer u deze verwijzing heeft gekregen, kunt u met ons contact opnemen voor een afspraak: 06-20780200

Wat doet een logopedist?

Een logopedist helpt mensen van alle leeftijden die problemen ondervinden met slikken, spreken, taal, stem of gehoor. Een logopedist probeert de cliënt te helpen met het verbeteren van de klacht en zo bij te dragen aan een goede kwaliteit van leven.

Een cliënt komt meestal naar de praktijk toe voor behandeling, met een frequentie van 1 tot 2 keer per week. Van de cliënt  wordt een actieve houding verwacht (doen van oefeningen). Na aanmelding krijgt u een intake gesprek, waarin uw hulpvraag wordt genoteerd.  Daarna volgt onderzoek.

Afhankelijk van het probleem de al bekende informatie kan dit één tot enkele sessies duren. Na onderzoek volgt een diagnose en een voorstel tot behandeling. Er wordt bij iedere cliënt individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden. Behandeling vindt meestal 1 tot 2x per week plaats, tenzij anders afgesproken.

Behandel­ en oefenafspraken

Behandelingen duren 25 minuten, tenzij anders afgesproken en zullen in principe bij dezelfde logopedist plaatsvinden. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten. Van ouders verwachten we  één van hen (in overleg) regelmatig behandelingen bijwoont. Om de doelen van de logopedische behandeling te behalen is het nodig dat er thuis – indien relevant –regelmatig wordt geoefend, bij voorkeur dagelijks.