035-2400152 info@pecg.nl

Het PECG is een eerstelijns samenwerkingsverband bestaande uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Het PECG is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten in de thuissituatie.