035-2400152 info@pecg.nl

Informatie voor

Alle verwijzeres

Voor u als verwijzer betekent het PECG onder andere dat u uw cliënten middels één verwijsformulier kan doorverwijzen naar meerdere disciplines tegelijk.

Om het contact met u als verwijzer zo optimaal mogelijk plaats te laten vinden krijgt u zoveel mogelijk een terugrapportage van de disciplines als geheel.

Dit zorgt ervoor dat u met een terugkoppeling direct een duidelijk beeld heeft van de status van uw cliënt. U heeft op deze manier maar te maken met één centraal punt.

Wij zijn gespecialiseerd in de multidisciplinaire behandeling van:

  • Geriatrie
  • Orthopedie
  • Neurologie (Parkinson, CVA, MS, NAH)
  • Het PECG is een samenwerkingsverband van verschillende paramedische praktijken in het Gooi.