035-2400152 info@pecg.nl

Informatie voor

Zorginstellingen

In de zorgsector heeft zich, door bezuinigingsmaatregelen van de overheid de afgelopen jaren, een sterke tendens tot concentratie voorgedaan.

In de zorgsector heeft zich, door bezuinigingsmaatregelen van de overheid de afgelopen jaren, een sterke tendens tot concentratie voorgedaan.

Samenwerking tussen zorginstellingen onderling richt zich vooral op het besparen van facilitaire kosten en het versterken van de “marktpositie” ten opzichte van de verzekeraars, beleidsmakers en belangen organisaties.

Daarnaast heeft samenwerken tussen zorginstellingen en de eerste lijn ook grote voordelen. Door het integreren van verschillende soorten zorgaanbieders (verticale integratie) ontstaat een zorgketen waarbinnen de cliënt op het juiste moment de meest passende, efficiënte en doelmatige zorg krijgt.

Bovendien kan deze zorg op meerdere locaties op integrale wijze worden aangeboden. De verkregen schaal en hierdoor toegenomen verbreding van specialistische kennis draagt ook bij aan stimulering van zorgproduct vernieuwing.

Wij bieden voor elke zorginstelling maatwerkafspraken

Wilt u voor uw zorginstelling de intramurale en/of extramurale paramedische zorg zo kostenefficiënt mogelijk uitbesteden dan bent u hiervoor hij het PECG aan het juiste adres. Wij bieden voor elke zorginstelling maatwerkafspraken en gaan hier graag over in gesprek.